The Samurai of Ayothaya (2010) ซามูไร อโยธยา

เรื่องย่อ : The Samurai of Ayothaya (2010) ซามูไร อโยธยา จากประวัติความเป็นมาที่แท้จริงของยุคกรุงศรีอยุธยาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้บรรยายถึงชีวิตของยามาดะนากามาซานักผจญภัยชาวญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลอย่างมากในประเทศไทยและกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคใต้ของประเทศไทย
ตัวเล่นที่ 1
ตัวเล่นที่ 2