The Photographer- Murder in Pinamar (2022) ฆาตกรรมช่างภาพ- การเมืองและอาชญากรรมในอาร์เจนตินา [บรรยายไทย]

YouTube video
The Photographer- Murder in Pinamar (2022) ฆาตกรรมช่างภาพ- การเมืองและอาชญากรรมในอาร์เจนตินา [บรรยายไทย]

ดูหนัง The Photographer- Murder in Pinamar (2022) ฆาตกรรมช่างภาพ- การเมืองและอาชญากรรมในอาร์เจนตินา [บรรยายไทย] HD

เรื่องย่อบทสรุป : สารคดีอาชญากรรมเรื่องเยี่ยมของผู้กำกับ Alejandro Hartmann ที่จะพาทุกคนออกตรวจสอบการฆาตกรรมนักข่าวช่างภาพ José Luis Cabezas อาชญากรรมที่เขย่าอาร์เจนตินาและเปิดเผยแผนการสมรู้ร่วมคิดทางการเมืองและการเงิน สารคดีเรื่องนี้ตรวจสอบการฆาตกรรมนักข่าวช่างภาพ José Luis Cabezas อาชญากรรมที่เขย่าอาร์เจนตินาและเปิดเผยแผนการสมรู้ร่วมคิดทางการเมืองและการเงิน ร่วมติดตามหาความจริงได้แล้ววันนี้ใน