Google Search Table 19 (2017)

YouTube video
Table 19 (2017)

ดูหนัง Table 19 (2017) HD

เรื่องย่อบทสรุป : Table 19 ตารางที่ 19 เมื่อกษัตริย์กาเร็ธสิ้นพระชนม์ของเขาลูกหลานแฝดที่มีจุดแข็งเฉพาะของมังกรใช้พลังอำนาจที่สืบทอดต่อกันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์… เมื่อแหล่งกำเนิดพลังของ Drago รู้จักกันในชื่อ Heartfire…ถูกขโมยไปกว่าบัลลังก์เป็นเดิมพัน พี่น้องจะต้องจบการแข่งขันด้วยดาบและเวทมนตร์หรืออาณาจักรอาจตก