Saint Maud (2019) ศรัทธาจิตคลั่ง

YouTube video
Saint Maud (2019) ศรัทธาจิตคลั่ง

ดูหนัง Saint Maud (2019) ศรัทธาจิตคลั่ง HD

เรื่องย่อบทสรุป : เรื่องราวของพยาบาลที่เชื่อว่าตัวเองสื่อสารกับพระเจ้าได้ และต้องการกอบกู้วิญญาณของผู้ป่วยรายล่าสุดของเธอที่ใกล้ตายและไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง ความหมกมุ่นในการที่ต้องการให้ผู้ป่วยของเธอกลับมาเชื่อในพระเจ้ากลายเป็นเรื่องราวความสยองขวัญขึ้นมา