Google Search Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย [บรรยายไทย]

YouTube video
Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย [บรรยายไทย]

ดูหนัง Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย [บรรยายไทย] HD

เรื่องย่อบทสรุป : นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่พูดจาคล่องแคล่วพบว่าตัวเองอยู่ในความเมตตาของชายที่เขาพยายามจะหลอกลวงหลังจากพยายามหลอกล่อให้ใครซักคนโชคไม่ดีเพื่อชนะการแข่งขันในที่ทำงาน นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่มีความสามารถพิเศษจะค้นหาคำตอบว่าเขาจะสามารถบอกทางออกจากสถานการณ์ตัวประกันที่ชีวิตของเขาต้องเผชิญหรือไม่