Shadow Dancer (2012) เงามรณะเกมจารชน

Shadow Dancer (2012) เงามรณะเกมจารชน

ดูหนังออนไลน์ Shadow Dancer (2012) เงามรณะเกมจารชน HD

เรื่องย่อ : Shadow Dancer เงามรณะเกมจารชน (2012) เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเบลฟาสต์ เมื่อสมาชิกกลุ่ม IRA คนหนึ่งต้องแทรกตัวเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ในองค์กร MI5 เพื่อปกป้องชีวิตของลูกชายเขาเมื่อลูกชายของเขา ถูกจับตัวไป สมาชิกกลุ่ม IRA คนหนึ่งต้องแทรกตัวเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ในองค์กร MI5 เพื่อปกป้องชีวิตของลูกชายเขา