Mo8 (2006) มอ 8

Mo8 (2006) มอ 8

ดูหนังออนไลน์ Mo8 (2006) มอ 8 HD

เรื่องย่อ : ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2500 การศึกษาของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดตั้งโรงเรียนสหศึกษาเป็นแห่งแรก โดยโรงเรียนหญิงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง คือโรงเรียนดรุณีศึกษา โรงเรียนสตรีที่ชนะเลิศรางวัล “โรงเรียนสตรีดีเด่น” ติดต่อกันมาถึง 25 ปี ส่วนโรงเรียนชายที่ได้รับเลือก คือโรงเรียนอักษรศิลป์ โรงเรียนที่ได้ชื่อว่า “เรียนดี กีฬาเด่น”