Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001) ก็อดซิลลา, มอสรา และคิงส์กิโดรา สงครามจอมอสูร

Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001) ก็อดซิลลา, มอสรา และคิงส์กิโดรา สงครามจอมอสูร

ดูหนังออนไลน์ Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001) ก็อดซิลลา, มอสรา และคิงส์กิโดรา สงครามจอมอสูร HD

เรื่องย่อ : ปีโชวะที่ 29 (ค.ศ. 1954) ญี่ปุ่นได้พบกับภัยพิบัติ ที่ไม่เคยได้พบมาก่อน นั่นก็คือการถูกโจมตีจาก ก็อตซิลล่า ซึ่งถือกำเนิดมาจากการทดลองระเบิดไฮโดรเจน โตเกียวถูกไฟแผดเผาจนราบเรียบไป และทั่วทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยเสียงร้อง ของผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตไป กองกำลังป้องกันตนเองที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมานั้น ได้ต่อสู้กับก็อตซิลล่าอย่างกล้าหาญ และหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดจบลง ก็ได้ทำการขับไล่ก็อตซิลล่าได้สำเร็จ ความจริงข้อนี้ ทำให้ทหารในกองกำลังป้องกันตนเองหน่วยนี้ มีความภาคภูมิใจ และเป็นที่เล่าขานกัน ในฐานะที่เป็นหน่วยกองกำลังป้องกันตนเอง ที่มีประสบการณ์ต่อสู้จริงเพียงหน่วยเดียว หลังจากนั้นมา 50 ปี ญี่ปุ่นก็เจริญเติบโตอย่างรุ่งเรืองเรื่อยมา แต่ว่าความน่าสะพรึงกลัว ก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง