Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย [บรรยายไทย]

Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย [บรรยายไทย]

ดูหนังออนไลน์ Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย [บรรยายไทย] HD

เรื่องย่อ : นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่พูดจาคล่องแคล่วพบว่าตัวเองอยู่ในความเมตตาของชายที่เขาพยายามจะหลอกลวง หลังจากพยายามหลอกล่อให้ใครซักคนโชคไม่ดีเพื่อชนะการแข่งขันในที่ทำงาน นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่มีความสามารถพิเศษจะค้นหาคำตอบว่าเขาจะสามารถบอกทางออกจากสถานการณ์ตัวประกันที่ชีวิตของเขาต้องเผชิญหรือไม่