2036 Origin Unknown (2018)

2036 Origin Unknown (2018)

ดูหนังออนไลน์ 2036 Origin Unknown (2018) HD

เรื่องย่อ : หลังจากการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกสู่ดาวอังคารสิ้นสุดลงด้วยความผิดพลาดอย่างรุนแรงผู้ควบคุมภารกิจแม็คเคน ซี่งแม็ควิลสันถูกเรียกตัวเพื่อช่วยระบบปัญญาประดิษฐ์ – A.R.T.I การสืบสวนของพวกเขาค้นพบวัตถุลึกลับใต้พื้นผิวดาวอังคารนำไปสู่การค้นพบที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกของเราได้เมื่อ…